Kvalifikacija

  • Ypatingų statinių atestatas Įmonei suteikta teisė atlikti statinio projektavimo ir statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą
  • ISO 9001 Įmonėje įdiegtas ISO 9001:2008 kokybės standartas 
  • ISO 14001 Įmonėje įdiegtas aplinkos apsaugos ISO 14001:2004 standartas
  • BS OHSAS 18001 Įmonėje įdiegtas BS OHSAS 18001:2007 darbuotojų saugos ir sveikatos standartas